pseudonomen137's Laser Calculators:

mRad Divergence Calculator

Beam Diameter CalculatorForums:
LaserCommunity Forums
CandlePowerForums Laser Forums